TrustSales - Giải pháp bán hàng đa kênh

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN OKIELA

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN OKIELA

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://okiela.com. Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API OkieLa trên Trustsales. Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển. Nhấn vào: Thêm mới.