TrustSales

Trust sales

Giải pháp bán hàng toàn diện trên

facebook

  • Quản lý đơn hàng hiệu quảQuản lý đơn hàng hiệu quả
  • Nhanh chóng, tiện lợi, phù hợpNhanh chóng, tiện lợi, phù hợp
  • Giao diện đơn giản, dễ sử dụngGiao diện đơn giản, dễ sử dụng
logo Trust Sales

Đăng ký dùng thử

Captcha
Gửi
phần mềm teamviewer phần mềm teamviewer
phần mềm teamviewer phần mềm teamviewer

TRUSTSALES

Tính năng

Giá rẻ

99.000 /tháng

Cá nhân

200.000 /tháng

Startup

400.000 /tháng

Business

800.000 /tháng

PREMIUM

1.500.000 /tháng

Hỗ trợ facebook

Quản lý chuỗi offline

1

2

3

4

10

Số page facebook

2

5

15

30

50

Bán hàng offline khi không có internet

Số user online cùng lúc

1

Dưới 4

Dưới 7

Dưới 30

Dưới 50

Hỗ trợ khách hàng

Giờ hành chính

Giờ hành chính

Giờ hành chính

24/7

24/7

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Nhiều hơn các tính năng
xem thêm
Tự động tạo đơn hàng

Quản lý đơn hàng theo trạng thái

Xuất file excel thông tin cho bưu điện

Báo cáo doanh số

Báo cáo bán hàng nhân viên

Báo cáo công nợ theo nhà vận chuyển

Số mẫu in hỗ trợ

1

1

2

5

8

Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên

Quản lý sản phẩm với nhiều thuộc tính (màu và size)

Tích hợp mã bưu điện (import file excel của nhà vận chuyển vào hệ thống)

Quản lý kho

Quản lý SMS

Số tiền đóng ban đầu

594.000 đ

1.200.000 đ

2.400.000 đ

4.800.000 đ

9.000.000 đ

Số tiền đóng ban đầu

1.188.000 đ

2.400.000 đ

4.800.000 đ

9.600.000 đ

18.000.000 đ

99.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Quản lý chuỗi offline

1

Số page facebook

2

Bán hàng offline khi không có internet

Số user online cùng lúc

1

Hỗ trợ khách hàng

Giờ hành chính

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

Quản lý đơn hàng theo trạng thái

Xuất file excel thông tin cho bưu điện

Báo cáo doanh số

Báo cáo bán hàng nhân viên

Báo cáo công nợ theo nhà vận chuyển

Số mẫu in hỗ trợ

Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên

Quản lý sản phẩm với nhiều thuộc tính (màu và size)

Tích hợp mã bưu điện (import file excel của nhà vận chuyển vào hệ thống)

Quản lý kho

Quản lý SMS

200.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Quản lý chuỗi offline

2

Số page facebook

5

Bán hàng offline khi không có internet

Số user online cùng lúc

Dưới 4

Hỗ trợ khách hàng

Giờ hành chính

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

Quản lý đơn hàng theo trạng thái

Xuất file excel thông tin cho bưu điện

Báo cáo doanh số

Báo cáo bán hàng nhân viên

Báo cáo công nợ theo nhà vận chuyển

Số mẫu in hỗ trợ

Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên

Quản lý sản phẩm với nhiều thuộc tính (màu và size)

Tích hợp mã bưu điện (import file excel của nhà vận chuyển vào hệ thống)

Quản lý kho

Quản lý SMS

400.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Quản lý chuỗi offline

3

Số page facebook

15

Bán hàng offline khi không có internet

Số user online cùng lúc

Dưới 7

Hỗ trợ khách hàng

Giờ hành chính

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

Quản lý đơn hàng theo trạng thái

Xuất file excel thông tin cho bưu điện

Báo cáo doanh số

Báo cáo bán hàng nhân viên

Báo cáo công nợ theo nhà vận chuyển

Số mẫu in hỗ trợ

Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên

Quản lý sản phẩm với nhiều thuộc tính (màu và size)

Tích hợp mã bưu điện (import file excel của nhà vận chuyển vào hệ thống)

Quản lý kho

Quản lý SMS

800.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Quản lý chuỗi offline

4

Số page facebook

30

Bán hàng offline khi không có internet

Số user online cùng lúc

Dưới 30

Hỗ trợ khách hàng

24/7

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

Quản lý đơn hàng theo trạng thái

Xuất file excel thông tin cho bưu điện

Báo cáo doanh số

Báo cáo bán hàng nhân viên

Báo cáo công nợ theo nhà vận chuyển

Số mẫu in hỗ trợ

Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên

Quản lý sản phẩm với nhiều thuộc tính (màu và size)

Tích hợp mã bưu điện (import file excel của nhà vận chuyển vào hệ thống)

Quản lý kho

Quản lý SMS

1.500.000

/tháng
Hỗ trợ facebook

Quản lý chuỗi offline

10

Số page facebook

50

Bán hàng offline khi không có internet

Số user online cùng lúc

Hỗ trợ khách hàng

Hạn chế truy cập ngoài công ty

Quản lý comment & inbox

Tự động ẩn comment tránh cướp khách

Tự động trả lời comment realtime

Tự động tạo đơn hàng

Quản lý đơn hàng theo trạng thái

Xuất file excel thông tin cho bưu điện

Báo cáo doanh số

Báo cáo bán hàng nhân viên

Báo cáo công nợ theo nhà vận chuyển

Số mẫu in hỗ trợ

Quản lý nhân viên

Phân quyền nhân viên

Quản lý sản phẩm với nhiều thuộc tính (màu và size)

Tích hợp mã bưu điện (import file excel của nhà vận chuyển vào hệ thống)

Quản lý kho

Quản lý SMS