Trang Chủ > Tin Tức > KEYWORD NAY

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG TRUSTSALES.VN

18/05/2019 09:58     tnkhanh

1. TẠI SAO TÔI VÀO ĐĂNG NHẬP PHẦN MỀM BÁO TÀI KHOẢN CHƯA KÍCH HOẠT ?

Do anh chị chưa kích hoạt tài khoản để đăng nhập vào phần mềm.

  1. Đối với tài khoản đăng ký shop anh chị vui lòng đăng nhập mail đăng ký để kích hoạt tài khoản sau khi kích hoạt tài khoản anh chị vui lòng F5 lại mail hệ thống trustsales sẽ chuyển đến maii thông tin đăng nhập. Thông thường mật khẩu đăng nhập là : admin/1234567890/tenshop (trong đó admin là tên đăng nhập, 1234567890 là mật khẩu đăng nhập, tenshop là tên shop đăng nhập)
  2. Đối với tài khoản được admin tự tạo từ hệ thống shop mình, trong quá trình tạo tài khoản nhân viên anh chị vui lòng tích vào ô kích hoạt 
    Trong trường hợp 2 cách xử lý trên không được vui lòng nhắn tin cho đội ngũ chăm sóc khách hàng trustsales hỗ trợ

2. TẠI SAO TÔI ĐỒNG BỘ FACEBOOK VỚI PHẦN MỀM KHÔNG HIỆN PAGE TÔI CẦN ?

Có nhiều trường hợp page của anh chị đồng bộ không hiện page.

  1. Thứ nhất những page đó đã từng đông bộ với Trustsales.
  2. Thứ hai tài khoản không phải là quản trị viên của page.
    CÁCH GIẢI QUYẾT : Xóa lại page đó trên tài khoản Trust mà anh chị đã từng đông bộ và quay lại tài khoản Trustsales Remove Account, Hoặc nhắn tin cho đội ngũ chăm sóc khách hàng trustsales hỗ trợ

3. TẠI SAO KHI SỐ ĐIỆN THOẠI LÊN ĐƠN HÀNG KHÔNG BÁO TRÙNG TRÊN HỆ THỐNG ?

Các trường hợp mặc định Trustsales không báo trùng số điện thoại.

  1. Số điện thoại lên đơn bằng tay.
  2.  Click lưu, xác nhận đôi đơn hàng.

Trustsales chỉ báo trùng khi số điện thoại ở cùng trạng thái , và check trùng các trạng thái sau: chưa xử lý, đã xử lý, chuyển hàng

Trong trường hợp anh chị muốn tùy biến thay đổi theo quy trình bên anh chị vui lòng nhắn tin cho đội ngũ chăm sóc khách hàng trustsales hỗ trợ

4. TẠI SAO TÔI TÍCH VÀO HỆ THỐNG ẨN CMT, VÀ INBOX RỒI MÀ PAGE VẪN CHƯA ẨN ?

Trustsales ngoài chế độ tích chọn ẩn cmt, inbox toàn hệ thống còn có tùy trọn ẩn cho từng page, hoặc post. Do vậy trong trường hợp tích chọn ẩn mà một hay nhiều page không ẩn là do anh chị đã đồng bộ cấu hình bài viết để tích tùy chọn ẩn theo page, post dẫn đế hệ thống trustsales ưu tiên trọn chế độ này.

Cách giải quyết, anh chị vui lòng vào mục CẤU HÌNH BÀI VIẾT chọn tùy chọn ô XÓA xóa tất cả bài post

Trong trường hợp anh chị chưa giải quyết được vui lòng nhắn tin cho đội ngũ chăm sóc khách hàng trustsales hỗ trợ

 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

TrustSales