Trang Chủ > Tin Tức > phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến, trustsales

Trustsales.vn Được tạo nên để tối ưu toàn diện khả năng bán hàng và kinh doanh sản phẩm trên facebookcủa bạn..

18/05/2019 10:05     tnkhanh
  • Khả năng ưu việt của phần mềm quản lý bán hàng trực tuyến trustsales.vn quản lý đơn với số lượng không giới hạn cùng lúc, nhưng cũng có thể tạo phân chia các đơn, nhóm hàng, nhóm đối tượng ra từng trạng thái lai thống nhất đồng bộ và tối ưu mạnh.
  • Khả năng Quản lý được 01 hay nhiều nhân viên cùng lúc, biết rõ nhân viên đang hoạt động trong từng trạng thái , tỷ lệ chốt đơn (Thành công, hủy , tổng số cuộc gọi, sử lý đơn hàng) được thể hiện mạnh mẽ qua màn hình DashBoard của Quản lý theo thời gian thực.
  • Phân quyền tối ưu từng bộ phận, khả năng chia công việc hay tạo ra các bộ phận khi khối lượng sử lý cao, phân quyền hệ thống chia các quyền riêng và cung có thể tạo ra quyền mới theo quy trình khoa học của người quản lý.
  • Đồng bộ nhiều page, nhiều nguồn data khác nhau tạo nên quản lý tạo nên quản lý tập trung linh hoạt
  • Theo dõi đối soát nhà vận chuyển trực tiếp trên phần mềm.
 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

TrustSales