Trang Chủ > Tin Tức > HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG NHANH

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG NHANH

10/06/2020 09:02     pthoai

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG NHANH

 

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang http://api.ghn.vn/

Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin tài khoản và mật khẩu.

Bước 2: Cấu hình API GHN  trên Trustsales.

Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển.

Nhấn vào: Thêm mới

Thêm mới Nhà vận chuyển GHN:

  • Click chọn sử dụng API Giao hàng nhanh.
  • Nhập token được cung cấp từ nhà vận chuyển.
  • Lưu lại Nhà vận chuyển

Bước 3: Gửi hàng sang GHN

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển GHN


Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là GHN.

Chọn In toànbộ nếumuốngửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng.

Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.
 

Hiển thị ra popup:

  • Click vào Lấy mã GHN để mở popup gửi đơn

Nhập Nhóm GHN, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop. Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.


Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng:
 

Bước 4: Tracking trang thái nhà vận chuyển.

Mànhình:Đơnhàng/Côngnợ NVC.

 

 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales