Trang Chủ > Tin Tức > HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN EMS

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN EMS

02/07/2020 10:57     ntquy

Bước 1
: Tạo tài khoản trên trang https://www.ems.com.vn/

Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API EMS trên Trustsales.

Màn hình: Đơnhàng / NhàVậnChuyển.

Nhấn vào: Thêm mới


Nhập thông tin token nhà vận chuyển

Bước 3: Gửi hàng sang EMS

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển EMS

Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là EMS

Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng.

Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

Hiển thị ra popup:

  • Click vào Gửi đơn EMS để mở popup gửi đơn.
  • Nhập Nhóm EMS, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop. Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng:

Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển.

Mànhình:Đơnhàng/Côngnợ NVC.

Nhấn vào logo EMS để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.

Tracking trạng thái đơnhàng, click vào

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales