Trang Chủ > Tin Tức > Hướng dẫn kết nối API với VNPOST

Hướng dẫn kết nối API với VNPOST

25/06/2019 08:03     pthoai

 

 Bước 1:  Khách hàng liên hệ với Bưu cục làm việc để tạo tài khoản VNPOST. Sau đó lấy được thông tin UserName, password,  truy cập trang https://donhang.vnpost.vn  để lấy  mã CRM,   mã bưu cục.

 Bước 2: Sau khi có đầy đủ các thông tin khách hàng truy cập màn hình đơn hàng -> chọn nhà vận chuyển.

 Chọn nút   Để điền các thông tin 

  • Chọn sử dụng API -> Bưu điện Việt  Nam 2020


 Tiếp theo nhập các thông tin bắt buộc tài khoản khách hàng đã được đăng ký bên VNPOST.

  • Tên đăng nhập:     
  • Mật Khẩu:


  •  Mã Bưu cục:


 Sau khi điền đầy đủ thông tin nhấn vào   để hệ thống tự cập nhật từ bên Bưu Điện.

Hoặc vào trang https://donhang.vnpost.vn mục cấu hình người dùng để cấu hình đối tác.

Bước 3: Các bước gửi đơn hàng bằng API qua VNPOST
 Sau khi xác nhận đơn hàng bạn lọc theo đơn được chọn, chọn hình thức giao hàng là Bưu điện.


Hiện ra popup như hình dưới, click vào chọn 


 Hiện ra popup tùy chỉnh phía dưới:

  • Nhóm gửi gửi hàng

 

  • Hình thức giao hàng

 

  • Phương thức lấy hàng

 

 

  • Dịch vụ cộng thêm

 

  • Thu cước người nhận


 Sau khi nhập đầy đủ thông tin click chọn  để đẩy đơn sang VNPOST, sau khi gửi đơn thành công sẽ hiện lên popup thông báo.

 

Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng.

 Bước 4:  Kiểm tra lại đơn hàng sau khi chuyển sang VNPOST

 Sau khi gửi hàng thành công trên hệ thống, bạn đăng nhập tài khoản trên trang https://donhang.vnpost.vn để check lại đơn hàng đã được gửi vào tài khoản của.