Trang Chủ > Tin Tức > HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN GHN

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN GHN

09/07/2020 10:17     pthoai

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://khachhang.ghn.vn/

Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API GHN  trên Trustsales.

Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển.

Nhấn vào: Thêm mới.

Thêm mới Nhà vận chuyển GHN:

  • Click chọn sử dụng API GHN .
  • Nhập user name/password token và ClientID được cung cấp từ tài khoản nhà vận chuyển.
  • Lưu lại Nhà vận chuyển.


Bước 3: Gửi hàng sang GHN.

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển GHN.


Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là GHN.

Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng.

Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

Hiển thị ra popup:

  • Click vào Gửi đơn GHN để mở popup gửi đơn.
  • Nhập Nhóm GHN, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop.
  • Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.
  • Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng:

 

Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển.
Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC.

Nhấn vào logo GHN để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.Tracking trạng thái đơn hàng, click vào


 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales