Trang Chủ > Tin Tức > HƯỚNG DẪN KẾT NỐI API VỚI GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI API VỚI GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

04/07/2019 14:58     ndnthanh
Bước 1: Tạo tài khoản trên Giaohangtietkiem.vn
- Truy cập trang giaohangtietkiem.vn tạo tài khoản
- Chọn mục "Sửa thông tin cửa hàng" để lấy API Token KeyBước 2: Cấu hình API GHTK trên Trustsales
- Truy cập man hình Đơn hàng -> Nhà Vận Chuyển
- Chọn nút  Để điền các thông tin:
- Chọn API Giao Hàng Tiết Kiệm
- Nhập Token- Chọn  để tạo ghi chú API cho đơn hàng của shop.
- Nhập nội dung ghi chú, chọn  để hoàn thành tạo ghi chú, chọn  để xóa ghi chú không sử dụng nửa. Bước 3: Gởi đơn sang Giao Hàng Tiết Kiệm
- Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gởi, chọn Hình thức giao hàng là Giao Hàng Tiết Kiệm.
- Chọn  nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách hoặc  để gởi từng đơn 1.
- Hiện ra popup, click vào  để gởi đơn, click  để in đơn theo mẫu của GHTK
- Hiện ra popup "In GHTK", Nhập tên nhóm, chọn Phương thức lấy hàng, Hẹn ngày lấy hàng, Chọn hình thức vận chuyển.Sau khi nhập các thông tin, chọn  để gởi đơn
Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng.
 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales