Trang Chủ > Tin Tức > Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh online bạn đã nắm rõ chưa?

Các loại thuế phải nộp khi kinh doanh online bạn đã nắm rõ chưa?

30/10/2022 22:22     nttlinh
Thuế là nghĩa vụ mà bất kỳ công dân nào cũng phải thực hiện. Trong hoạt động kinh doanh online, đơn vị hoạt động và cá nhân cũng cần hoàn thành nghĩa vụ đóng thuế đối với nhà nước. Rất nhiều người làm kinh doanh online còn chưa nắm rõ những loại thuế mình phải hoàn thành nghĩa vụ nộp. Tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung này để hoàn thiện quy trình vận hành doanh nghiệp của mình. Vì sao kinh doanh online lại cần phải nộp thuế?


Nộp thuế được biết đến là trách nhiệm và nghĩa vụ của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, công dân. Mỗi công dân sinh sống và làm việc tại Việt Nam đều phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Pháp luật. Còn đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cũng có những quy định về thuế phải nộp riêng. 

Thuế là khoản mà nhà nước thu đối với các cá nhân, tổ chức, chính là một phần tài sản thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Thuế chính là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước, phục vụ các công việc chung nên việc thu thuế có sức ảnh lớn tới nền kinh tế và đời sống xã hội. Các khoản thuế được sử dụng cho hoạt động, sản phẩm công mang tới lợi ích chung cho toàn thể xã hội. Những lợi ích này không thể xác định được chính xác theo giá trị vật chất. 

Tất cả cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên các nền tảng sẽ phải kê khai đầy đủ thông tin về chính hoạt động của mình đối với các cơ quan thuế. Các nền tảng, các chính sách hỗ trợ được nhà nước đưa ra đã tạo một môi trường kinh doanh thuận lợi cho các nhà bán hàng. Khi kiếm được tiền từ sự hỗ trợ này thì cá nhân, doanh nghiệp cần làm tốt nghĩa vụ đóng thuế. Các loại thuế cần phải nộp khi kinh doanh online


Nhà bán hàng online sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ tuỳ vào từng mô hình kinh doanh, doanh thu và các yếu tố khác. Nhìn chung sẽ có các loại thuế phải nộp như sau:


Thuế môn bài


Thuế môn bài là mức thuế mà các doanh nghiệp bắt buộc phải đóng hằng năm dựa vào tổng số vốn điều lệ đã được ghi trên giấy phép kinh doanh. Mức thu thuế môn bài được phân theo các bậc khác nhau, thường dựa vào vốn điều lệ hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước. 

Theo quy định nộp lệ phí môn bài năm 2017, các cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh thu hàng năm từ dưới 100 triệu trở xuống sẽ được nhà nước miễn nộp lệ phí môn bài.

Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ với mưucs doanh thu trên mức 100 triệu sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Dựa vào mức doanh thu mà mức thuế phải đóng cả năm khác nhau. Cụ thể:

Bậc thuế Doanh thu 1 năm Thuế phải nộp cả năm
1 Trên 500.000.000đ 1.000.000đ
2 300.000.000đ - 500.000.000đ 500.000đ
3 100.000.000đ - 300.000.000đ 300.000đ


Thuế TNCN, GTGT


Thuế thu nhập cá nhân được nhắc đến nhiều vì nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, áp dụng với nhiều đối tượng không chỉ người làm kinh doanh. Trong lĩnh vực thuế của người có hoạt động kinh doanh buôn bán, thuế TNCN được tính toán theo khung riêng. 

Theo đúng quy định tại điều 1 của Thông tư số số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNCN, thì với cá nhân có thu nhập từ chính hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật thì có nghĩa vụ phải nộp thuế TNCN và thuế GTGT. Ngoại trừ cá nhân kinh doanh với mức doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh có nguồn thu nhập trên 100 triệu đồng một năm trở lên thì thuế GTGT và thuế TNCN cần phải nộp đã được quy định cụ thể tại Điều 2 Thông tu2 92/2015/TT - BTC. Cụ thể, cách tính thuế phải nộp như sau:

Số thuế GTGT phải nộp=Doanh thu tính thuế GTGT x Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp=Doanh thu tính thuế TNCNxTỷ lệ thuế TNCNThuế khoán


Thuế khoán là một hình thức nộp thuế được sử dụng phổ biến đối với các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh. Thuế khoán được hiểu là thuế trọn gói trong năm một cá nhân, hộ kinh doanh nộp. Bởi mức đóng thuế rất thấp và khó xác định nên cơ quan có thẩm quyền đã đưa ra một mức thuế dựa trên cơ sở hồ sợ tự khai nộp thuế và tư vấn từ hội đồng thuế. 

Những thông tin chi tiết về thuế, quy định thuế và khoản thuế người làm kinh doanh online có nghĩa vụ nộp có hữu ích với bạn? Tìm hiểu, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình với pháp luật chủ shop nhé!

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales