Trang Chủ > Tin Tức > Hiểu rõ vòng quay của hàng tồn kho là gì để vận hành kho hiệu quả

Hiểu rõ vòng quay của hàng tồn kho là gì để vận hành kho hiệu quả

31/01/2023 23:37     nttlinh
Ngày nay việc kinh doanh ngày càng mở rộng, lượng hàng hoá nhập và xuất kho ngày càng nhiều. Tuy nhiên không phải mặt hàng nào cũng có thể bán chạy, nó sẽ dẫn đến lượng hàng hoá tồn kho lớn, vốn bị chôn chân tại chỗ. Do đó đòi hỏi bạn phải biết cách quản lý hàng hoá của mình. Vòng quay hàng tồn kho là chỉ số giúp bạn thực hiện điều đó.
Vòng quay hàng tồn kho là gì?
Vòng quay hàng tồn kho hay còn gọi là Inventory Turnover, đây là chỉ số dùng để chỉ khả năng quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp. Dựa vào chỉ số này doanh nghiệp có thể quản lý được loại sản phẩm nào được bán ra thị trường nhiều nhất, lượng hàng hoá nào còn tồn đọng lại kho không được bán chạy trong một khoảng thời gian nhất định. Nhờ đó các chủ doanh nghiệp biết được nhu cầu thị trường mà nên phát triển mặt hàng nào, đưa ra các giải pháp để bán những mặt hàng tồn đọng.

2. Cách tính vòng quay hàng tồn kho

Chỉ số vòng quay hàng tồn kho được tính bằng cách lấy giá vốn hàng bán ra (doanh thu) chia cho bình quân giá trị hàng tồn kho trong cùng một khoảng thời gian nhất định. Giá trị hàng tồn kho bình quân sẽ bằng trung bình cộng giá trị hàng tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ.Công thức tính vòng quay hàng tồn kho:Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quânVí dụ: Giả sử trong năm 2020, bạn bán được doanh thu 300 triệu và giá trị tồn kho bình quân là 20 triệu. Thì chỉ số vòng quay hàng tồn kho sẽ là 15. Như vậy một năm bạn sẽ quay vòng hàng tồn kho 15 lần. Tức 365/15=24,3 ngày, nghĩa là khoảng 24 ngày bạn sẽ hết hàng tồn kho, như vậy sẽ ước tính thời gian nhập hàng cho hợp lý.

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales