Trang Chủ > Tin Tức > phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp, quản lý bán hàng

Nguyên tắc quản lý tài chính trong bán hàng

23/09/2019 23:57     ctg

   Hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp, cửa hàng là một hệ thống có chức năng được sử dụng để quản lý tài nguyên, cơ sở vật chất và tài sản tài chính của doanh nghiệp, cửa hàng đó. Các công ty vừa và lớn thường có bộ phận riêng xử lý nhiệm vụ này. Đối với các doanh nghiệp nhỏ, các cửa hàng bán lẻ thường tự tiến hành thực hiện quản lý tài chính doanh nghiệp, cửa hàng của mình. Tuy nhiên, đối với mọi quy mô doanh nghiệp, mọi phương pháp quản lý tài chính cũng đều cần tuân thủ nguyên tắc để đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Dưới đây, chúng tôi sẽ đưa ra những nguyên tắc và giải pháp giúp quản lý bán hàng doanh nghiệp nhỏ và cửa hàng bán lẻ hiệu quả nhất.


Nguyên tắc quản lý tài chính trong bán hàng

Các nguyên tắc quản lý tài chính

Quản lý tài chính một cách có hệ thống

Quản lý tài chính cần thực hiện một cách có hệ thống, khoa học và hợp lý, đó là tiền đề để tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tất cả các lĩnh vực liên quan đến tài chính đều phải được thống kê và theo dõi liên tục.

Chi phải ít hơn thu

Doanh nghiệp, cửa hàng cần biết được mức độ thu chi thông qua việc thống kê theo dõi. Nếu người quản lý biết cách theo dõi tài chính của doanh nghiệp, đánh giá được sự chi tiêu lãng phí ở đâu, sẽ có thể kiểm soát tốt tình hình tài chính của mình. Doanh nghiệp, cửa hàng cần đảm bảo mức thu nhập phải lớn hơn mức chi tiêu thì tài chính doanh nghiệp mới được đảm bảo, tránh nợ nần, thậm chí phá sản.

Để thực hiện được điều này, người quản lý cần biết được danh sách thu chi của cửa hàng như tiền thu từ bán hàng, từ các dịch vụ, tiền chi cho đầu tư thiết bị bán hàng, lương nhân viên, thuế, thuê cửa hàng,...

Kiểm soát nguồn tiền

Cần nắm bắt được nguồn tiền mặt hiện có tại cửa hàng, giá trị hàng hóa, tiền công nợ khách hàng, tiền bán hàng từ đơn vị giao hàng thu hộ... Điều này giúp cho người quản lý kiểm soát được tình hình bán hàng, doanh số bán hàng, thái độ làm  việc của nhân viên tại cửa hàng.

Cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận

Người quản lý tài chính cần phải biết đến nguyên tắc cân bằng giữa rủi ro và lợi suất. Một mức rủi ro thấp sẽ đi kèm với một tỷ suất sinh lợi thấp và ngược lại, mức rủi ro cao hơn sẽ đi kèm với tỷ suất sinh lợi cao hơn. Tuy nhiên, để hạn chế rủi ro cần có kế hoạch đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư, hoặc đa dạng hóa mặt hàng.

Phương pháp và công cụ hỗ trợ quản lý

Để đảm bảo hiệu quả quản lý tài chính cần có một phương pháp quản lý phù hợp và một công cụ hỗ trợ đắc lực, bởi việc quản lý tài chính rất phức tạp và ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh tồn của doanh nghiệp. Phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp Trustsales là công cụ hỗ trợ đắc lực cho ngành kinh doanh với các chức năng hữu ích, tính năng ưu việt giúp thực hiện các công việc về thông kê, lưu trữ, tính toán, tìm kiếm thông tin, số liệu. Người quản lý có thể quản lý nguồn hàng, quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý bán hàng và tất cả các lĩnh vực có liên quan đến bán hàng.

Chúng tôi cung cấp phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp Trustsales, quý khách hàng muốn tìm hiểu thêm có thể để lại số điện thoại để chúng tôi tư vấn hoặc có thể đăng ký dùng thử phần mềm miễn phí để có trải nghiệm cụ thể nhất!

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales