Trang Chủ > Tin Tức > THÔNG BÁO UPDATE TÍNH NĂNG MỚI

THÔNG BÁO UPDATE TÍNH NĂNG MỚI

17/05/2023 09:26     nttlinh

HƯỚNG DẪN TÍNH NĂNG MỚI

 

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT:

 1. Gán thời gian tạo phiếu xuất kho là thời gian chuyển hàng của đơn hàng

Thời gian tạo phiếu xuất kho thời gian chuyển hàng của đơn hàng đó để tăng sự chính xác khi đối soát kho

 1. Lựa chọn chức năng mặc định cho các phân quyền.

Lựa chọn chức năng mặc định cho các phân quyền nhất định để khi đăng nhập bằng tài khoản có phân quyền đó thì hệ thống sẽ chuyển hướng tôi đến trang chức năng mà đã chọn

III. Checkbox “tự động gán phân công đơn hàng cho sale “ trong giao diện chat.

Auto phân công đơn hàng khách để lại về cho sale đó

 1. Tính năng Ads Mangger facebook để theo dõi lượt mua và lượt chuyển đổi

Theo dõi lượt mua, Giá trị mua hàng, ROAS

 

 1. Gán thời gian tạo phiếu xuất kho là thời gian chuyển hàng của đơn hàng

 

Gán thời gian tạo phiếu xuất kho là thời gian chuyển hàng của đơn hàng đó Để tăng sự chính xác khi đối soát kho.

Bước 1: đăng nhập vào trust

Bước 2: trong màn hình danh sách đơn hàng chọn các đơn cần kiểm tra và mở đơn

Bước 3: chọn lịch sử đơn hàng dưới phần ghi chú khách hàng

Bước 4: sau khi chọn  lịch sử đơn hàng xuất hiện lên màn hình chọn phiếu kho sẽ thấy được thời gian tạo phiếu xuất kho 

 

Bước 4.1: thời gian tạo phiếu xuất kho là thời gian chuyển hàng của đơn hàng

Khi thao tác Xuất kho cho đơn hàng Và hệ thống tiến hành tạo phiếu xuất kho Thì thời gian tạo phiếu xuất kho sẽ được gán là thời gian bắt đầu chuyển hàng của đơn hàng đó

 

 1. Lựa chọn chức năng mặc định cho các phân quyền

 

Bước 1: đăng nhập vào trust.

Bước 2: màn hình hiển thị chọn mục cấu hình  có biểu tượng bánh răng ở cuối cùng.

Bước 3: chọn mục phân quyền hệ thống và sẽ thấy các trường tên quyền, trạng thái đơn hàng được xem, trạng thái đơn hàng được chỉnh sửa, phân quyền chức năng, ngày tạo và các button

Bước 4: Chọn biểu tượng “ chức năng mặc định”


 

Bước 5: Màn hình chọn chức năng mặc định

 • Di chuyển đến giao diện Phân quyền hệ thống
 • Khi nhấn vào nút Chọn chức năng mặc định
 • Thì hệ thống sẽ hiển thị modal và Chọn chức năng mặc địnhTrong đó:

Các chức năng đã chọn trong Phân quyền chức năng của phân quyền đóm sắp xếp theo thứ tự A Z

Nhấn để lưu lựa chọn

Nhấn để đóng modal Chọn chức năng mặc định

Bước 5.1: Phân quyền không chọn quyền nào

 • Di chuyển đến giao diện Phân quyền hệ thống
 • Khi nhấn vào nút Chọn chức năng mặc định của phân quyền chưa chọn chức năng nào trong Phân quyền chức năng
 • Thì hệ thống sẽ hiển thị modal Chọn chức năng mặc định với phần danh sách chức năng trốngBước 5.2
: Chọn chức năng mặc định

 • di chuyển đến giao diện Phân quyền hệ thống khi tôi đã chọn chức năng trong phần danh sách chức năng.

 

 • Nhấn vào nút lưu thì hệ thống sẽ tiến hành lưu thông tin
 • Chức năng sẽ hiển thị đầu tiên mỗi khi đăng nhập bằng phân quyền vừa thao tác và hiển thị thông báo lưu thành công.

 

Lưu ý: Khi quyền chọn menu nào trong chức năng mặc định thì quyền sẽ login  hiển thị màn hình đó luôn.

 • Checkbox "Tự động gán phân công đơn hàng cho sales" luôn hiển thị

 

 

Bước 1: đăng nhâp tài khoản trust

Bước 2: trong màn hình giao diện chat chọn biểu tượng cài đặt  mục phân công  mục phòng ban khi chọn phòng ban Sales sẽ hiển thị checkbox Tự động gán đơn hàng cho Sales

Bước 3: khi màn hình được hiển thị lên ta chọn “tự động phân công đơn hàng cho sale” và lưu cấu hình lại để checkbox tự động gán phân công đơn hàng cho sale luôn hiển thị

Lưu ý: “Tự động gán đơn hàng cho Sales” chỉ áp dụng cho phòng ban Sales, khi phòng ban không không có phòng sale thì checkbox “ Tự động phân công đơn hàng cho sale” sẽ không hiển thị.

 

 1. Hướng dẫn sử dụng cấu hình tính năng Ads Mangger

Event Lead ads – Tệp khách hàng tiềm năng

 

Bước 1: Mở tính năng cấu hình facebook ads trong trustsales: đăng nhập và đồng bộ Fanpage khi click button cấu hình facebook ads

Hệ thống hiển thị trang danh sách liên kết đơn hàng với event facebook ads

 

Bước 2: Thêm liên kết dữ liệu đơn hàng tới event – facebook ads

 • Đăng nhập click button thì màn hình hiển thị pop-up bao gồm các trường thông tin : event, trang thái đơn hàng giá trị  đơn hàng mặc định và cho phép chọn, nhập thông tin

 

Lưu ý:

Listdown - Event (bắt buộc chọn) : Lead , Purchase

Listdown - Trạng thái đơn hàng(bắt buộc chọn ) : Chưa xác nhận, Đã xác nhận , Chuyển hàng, Thành công

Bước 3: liên kết event – facebook ads với trạng thái đơn hàng thành công

+ chọn event và chọn trạng thái đơn hàng
+ click vào button lưu thông tin thì màn hình đóng pop-up và hiển thị kiên kết vừa tạo vào danh sách liên kết event và hiển thị thông báo thành công ra màn hình

 

 

Bước 3.1: Liên kết event-facebook ads với trạng thái đơn hàng thất bại 

+ chọn event và chọn trạng thái đơn hàng  khi click button lưu thông tin thì màn hình hiển thị thông báo :

 • đã tồn tại event trong danh sách liên kết  ( chỉ được 1 event )
 • Chưa chọn trường dữ liệu hoặc trạng thái đơn hàng
 • Giá trị mặc định phải lớn hơn 0.

 

Bước 3.2: Tiếp tục thêm mới khi gặp thông báo lỗi

Khi mở thêm tính năng thêm mới và chọn thiếu trường nội dung bắt buộc và màn hình đã hiển thị thông báo khi click button tiếp tục lại thông báo

 

Thì quay màn hình thông báo và quay màn hình thêm mới liên kết event trước đó với các dữ liệu được pick.
Hướng dẫn xóa lien kết dữ liệu đơn hàng tới evet- facebook ads

AC2: Xóa liên kết  dữ liệu đơn hàng tới event – facebook ads

Giả sử tôi tạo liên kết  event và đang mở danh sách liên kết event đã tạo khi click button xóa thì màn hình hiển thị pop-over xác nhận xóa

 

+ click thành công button không để hủy bỏ thap tác khi click button có thì màn hình đóng pop-over và óa liên kết khỏi dnah sách và hiển thị thông báo xóa thành công.

Theo dõi sự kiện trên Campaign

Khi Trustsale gửi thông tin lên Facebook, người dùng có thể theo dõi trên Campaign ở các cột

+ Lượt mua hàng

+ Giá trị mua hàng

+ ROAS

+  Mess chuyển đổiNgoài ra, người dùng có thể sử dụng kết quả "Lượt mua hàng" để làm mục tiêu quảng cáo mới của Facebook

 

 

 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales