Trang Chủ > Tin Tức > HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN J&T Express

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN J&T Express

09/03/2020 15:32     pthoai
HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN J&T Express

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang  https://jtexpress.vn/

Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API J&T Express  trên Trustsales.

Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển.

Nhấn vào: Thêm mới 

Thêm mới Nhà vận chuyển J&T Express:

  • Click chọn sử dụng API J&T Express.
  • Nhập thông tin tài khoản và mã khách hàng  được cung cấp từ nhà vận chuyển.
  • Lưu lại Nhà vận chuyển.

Bước 3: Gửi hàng sang J&T Express.

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển J&T Express.

Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là J&T Express.

 

Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng.

Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

Hiển thị ra popup:

  • Click vào Gửi đơn J&T Express để mở popup gửi đơn.
  • Nhập Nhóm J&T Express, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của shop. Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng:

Bước 4: Trackking trạng thái nhà vận chuyển.

Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC.

Nhấn vào logo J&T Express để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.

Tracking trạng thái đơn hàng, click vào:

 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales