Trang Chủ > Tin Tức > HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN OKIELA

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN OKIELA

05/12/2019 09:24     pthoai

HƯỚNG DẪN ĐỒNG BỘ NHÀ VẬN CHUYỂN OKIELA

Bước 1: Tạo tài khoản trên trang https://okiela.com. Liên hệ nhà vận chuyển lấy thông tin token.

Bước 2: Cấu hình API OkieLa trên Trustsales. Màn hình: Đơn hàng/Nhà Vận Chuyển. Nhấn vào: Thêm mới.

 

Thêm mới Nhà vận chuyển OkieLa:

 • Click chọn sử dụng API
 • Nhập token được cung cấp từ nhà vận chuyển.
 • Lưu lại Nhà vận chuyển.

 

Bước 3: Gửi hàng sang OkieLa.

Trong đơn hàng chọn nhà vận chuyển OkieLa.

 Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc nhưng đơn cần gửi chọn hình thức giao hàng là Olieka.

Chọn In toàn bộ nếu muốn gửi tất cả các đơn hàng đã lọc ở danh sách đơn hàng. Chọn In đơn nếu muốn gửi 1 số đơn đã chọn.

 • Click vào Gửi đơn OkieLa để mở popup gửi đơn.

  • Nhập Nhóm OKiela, chọn các hình thức gửi đơn phù hợp với nhu cầu của Sau khi điền đầy đủ thông tin, click vào Gửi đơn để gửi đơn sang Nhà vận chuyển.

  Đơn gửi thành công sẽ hiển thị mã vận đơn dưới mã đơn hàng:

  Bước 4: Trackking trang thái nhà vận chuyển.

  Màn hình: Đơn hàng/Công nợ NVC.

  Nhấn vào logo OkieLa để tra cứu thông tin vận đơn và đơn hàng.


  Tracking trạng thái đơn hàng, click vào


 

Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales