TrustSales - Giải pháp bán hàng đa kênh

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI LADIPAGE VỚI TRUSTSALES

Bước 1: Chọn form và click vào phần lưu data

Bước 2: Thêm mới cấu hình kênh lưu trữ

Trong mỗi form gắn tương ứng với một cấu hình, mỗi cấu hình bạn có thể kết nối tối đa 3 kênh.

Chọn thêm mới cấu hình:


 Đăng nhập Trustsales chọn mục cấu hình ladipage và thêm mới

Sau khi tạo link Trustsales, bạn coppy link ở đây: 

Sau đó lưu API ở trên ladipage và ấn vào đồng bộ:

TrustSales