Trang Chủ > Tin Tức > Hướng dẫn kết nối API gửi đơn hàng với SuperShip

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI API VỚI SUPERSHIP

09/08/2019 10:49     ndnthanh
Bước 1: Tạo tài khoản trên supership.vn
- Truy cập trang supership.vn tạo tài khoản Bước 2: Cấu hình API SuperShip trên Trustsales
- Truy cập màn hình Đơn hàng -> Nhà Vận Chuyển
- Chọn  để tạo NVC SuperShip

- Nhập tên NVC
- Chọn sử dụng API - chọn API SuperShip
- Nhập email/ SĐT - Mật khẩu
- Click  để lấy token
- Chọn Phương pháp tính khổi lượng - Nhập Khối lượng mặc định
- Click  để hoàn tất cấu hình.


Bước 3: Gởi đơn sang SuperShip

- Đơn hàng sau khi đã xác nhận, lọc những đơn cần gởi, chọn Hình thức giao hàng là SuperShip .
- Chọn  nếu muốn gởi tất cả đơn hàng ở danh sách hoặc  để gởi từng đơn 1.
- Hiện ra popup, click vào  để gởi đơn, click  để in đơn theo mẫu của SupperShip
- Hiện ra popup "SupperShip", Nhập tên nhóm, chọn Phương thức lấy hàng, Hẹn ngày lấy hàng, Chọn hình thức vận chuyển.

Sau khi nhập các thông tin, chọn  để gởi đơn
Gởi đơn thành công hệ thống sẽ hiện popup thông báo


Gửi đơn hàng thành công hệ thống sẽ tự động cập nhật mã vận đơn bên dưới mã đơn hàng.


Trustsales phần mềm bán hàng đa kênh miễn phí

Nền tảng quản lý và bán hàng đa kênh, quản lý bán hàng online

Bài viết liên quan

TrustSales